Senast föregående Händelse

Kallelse till extrastämma avseende installation av solceller.

Kallelse till extrastämma avseende installation av solceller. Lördag 16 december 16.00 vid grillplatsen på gården. Styrelsen har gemensamt med fastighetsägarna tagit fram en leverantör för installation av solceller. Offert finns snart på hemsidan! Skicka gärna eventuella frågor i god tid före stämman. Föreningen bjuder på varm glögg. 1.    Fastställande av dagordning. 2.    Val av ordförande till stämman. [...]

Radonmätningar

Radonmätningar Miljö-och hälsoskyddsförvaltningen i Stockholm har inkommit med en begäran om mätning av radon i våra fastigheter. Man vill veta om det finns markradon, därför kommer samtliga lägenheter i markplan mätas. Utöver dessa skall 20 % av de övriga lägenheterna mätas. Mätningen skall genomföras under eldningssäsong (vintersäsong mellan 1 oktober – 30 april) Mätningen är [...]