Från och med den 27 maj 2022 börjar vi samarbeta med Office Recycling (Sveriges enda  fossilfria återvinningsföretag) som är vår nya leverantör. Nu får vi sortera sopor i flera kärl. Se vidare under respektive rubrik.

Brännbart: Hushållsavfall. Behövs ingen närmare förklaring.

Tetra, wellpapp & kartong. Godkänt: Kartonger, pappersmuggar, rengjorda pappersförpackningar, wellpapp och tetrakartonger. Tänk på att dela dessa förpackningar så de blir så platta som möjligt. Ej godkänt: Pappersförpackningar där matrester inte skrapats av.

Plast. Godkänt: Flaskor, lådor, lock, burkar, bärkassar, brödpåsar och plastfolie. Ej godkänt: Plastförpackningar där matrester inte skrapats av.

Metall. Godkänt: Konservburkar, kapsyler, rena färgburkar, aluminiumformar, aluminiumfolie. Ej godkänt: Matavfall, färgburkar med rester, sprayburkar, batterier samt elavfall.

Färgat och ofärgat glas. Godkänt: Flaskor och burkar och andra förpackningar av glas. Ej godkänt: Porslin, keramik, glödlampor, planglas, dricksglas, föhsterrutor och speglar.

Returpapper. Godkänt: Allt kontorspapper, broschyrer, kataloger, dags- och veckotidningar, data- och kopieringspapper. Ej godkänt: Plast, pärmar, post it-lappar, fönsterkuvert och förorenat papper.

Avfall du själv måste köra till sortergården: burkar med färg- och
limrester, porslin, keramik, trädgårdsavfall, glödlampor och lysrör, gardiner,
kläder och resväskor.

Inga sopor får ställas på golvet eller läggas ovanpå kärlen. Om vi alla tar ansvar för att följa anvisningar i soprummet kommer vi slippa extrakostnader.

Följande kärl finns i soprummet:

3 st 660 l kärl för hushållssopor
2 st 660 l kärl för tetra, wellpapp & kartong
1 st 660 l kärl för plast
1 st 190 l kärl för färgat glas
1 st 190 l kärl för ofärgat glas
1 st 190 l kärl för metall
1 st 190 l kärl för returpapper
 
Grovsopor hanteras av medlemmen själv och får inte ställas i soprummet.

Närmast återvinningsstation finns i Lövsta ÅVC där man utan kostnad kan bli av med alla typer av grovsopor.

Vi har åter börjat använda kameraövervakningen för att  identifiera den som bryter mot regler. Då får man möjlighet att själv ta bort det man ställt dit, i annat fall kommer en avgift tas ut.

All sådan hantering av sopor kostar föreningen extra pengar, det ingår alltså inte i avgiften till föreningen, utan blir en extra avgift för oss medlemmar som bor här i föreningen. Det gäller även allt man ställer på golvet, det tar ingen hand om utan ersättning. Finns det inte något sopkärl för det du tänkt ställa in hör det inte hemma i soprummet.

Att tänka på:

•Trycka ihop förpackningar och skära sönder kartonger
•Köra skrymmande avfall till Lövsta återvinningscentral
•Lägga hushållssopor i kärlen längre in om det är fullt i kärlet närmast dörren
•Lägga sopor i rätt kärl
•Inte överfylla eller ställa på golvet
•Metall- och plastföremål ska vara rena när de slängs, så att ingen obehaglig lukt uppstår