Styrelsemöte

Styrelsemöte innan årsstämman

Årsstämma

Fredag 9:de juni kl.19:00 kallar styrelsen till årsstämma ute på gården. Kallelse och dagordning till årsstämma

Vattenavstängning

Måndag den 26 juni mellan 08.00-15.00 kommer Nytorget att stänga av vattnet. De ber oss att inte öppna några kranar under pågående arbete. Tack för ert samarbete!

Radonmätningar

Radonmätningar Miljö-och hälsoskyddsförvaltningen i Stockholm har inkommit med en begäran om mätning av radon i våra fastigheter. Man vill veta om det finns markradon, därför kommer samtliga lägenheter i markplan [...]

Kallelse till extrastämma avseende installation av solceller.

Kallelse till extrastämma avseende installation av solceller. Lördag 16 december 16.00 vid grillplatsen på gården. Styrelsen har gemensamt med fastighetsägarna tagit fram en leverantör för installation av solceller. Offert finns [...]