Förtydligande avseende viktig information som gick ut i december 2022

Förtydligande avseende viktig information som gick ut i december 2022

Styrelsen har även beslutat att avläsning av elmätare ska göras varje kvartal och skickas ut med avgifter. Det innebär att vi kan ta bort förskottsbetalning på 250:-/månad från kvartal 2 och det blir lättare att hålla koll på elförbrukningen.

Det här innebär fortsättningsvis att, tillsammans med utskick av avgifter kommer även elförbrukningen vara med på avin.

Utskick i mars kommer innehålla:

  • Avgift för bostadsrätt (ny avgift +2%)
  • Retroaktiv höjning av avgift för period januari – mars
  • Avdrag för förskottsinbetning elavgift 750:- oktober – december
  • Elförbrukning oktober – december

Nästa utskick som kommer i juni kommer innehålla:

  • Avgift för bostadsrätt
  • Avdrag för förskottsinbetning elavgift 750:- januari – mars
  • Elförbrukning januari – mars

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen Tapetrabatten 3